Techlab

Witamy w serwisie

Innowacyjne Rozwiązania Elektroniczne

Kontakt  

TechLab 2000 sp. z o.o.

kontakt:
telefon: 515 298 639 (także połączenia szyfrowane)

e-mail: sylan.sales@tl2000.pl
e-mail: office@tl2000.pl

dane rejestracyjne:
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000183419

Kapitał zakładowy w wysokości 150 000 zł, w całości opłacony

NIP 521-052-60-47
REGON 010315701